MOSEHUSET - Psykologisk Konsultation

DP-Logo
web_05

Børnepsykologisk undersøgelse

Hvornår er en undersøgelse relevant? Hvis jeres barn ikke trives eller ikke udvikler sig i samme takt som jævnaldrende, kan det være relevant at lave en børnepsykologisk undersøgelse. En børnepsykologisk undersøgelse er som regel baseret på både samtale og en række psykologiske tests, og giver derfor et indblik i jeres barns funktionsmåder, som man ikke kan få ved almindelig observation. Undersøgelsen giver jer nyttig information, som I kan bruge, når I skal træffe valg om jeres barns dagligdag eller fremtid.

Hvis min undersøgelse peger på, at jeres barn har brug for en særlig indsats, såsom psykoterapi, specialpædagogik eller måske børnepsykiatrisk bistand, hjælper jeg gerne med en henvisning.

Hvordan foregår undersøgelsen? En børnepsykologisk undersøgelse starter altid med samtaler med jer forældre, jeres barn og måske også andre vigtige voksne i jeres barns liv. Dernæst vil jeg som regel bede jeres barn om at gennemføre en række psykologiske test, som jeg vælger alt efter den problemstilling, I kommer med. Jeg oplever som regel, at børnene synes, det er sjovt at blive testet.

Ud fra samtalerne og testresultaterne udarbejder jeg - i samarbejde med jer - en rapport, hvor jeg fortæller om de tiltag, jeg synes, er relevante. Rapporten indeholder også en vejledning til jer forældre og til barnets lærere/pædagoger. Jeg slutter altid undersøgelsen af med en forældrerådgivning, hvor vi taler om, hvordan I får mest gavn af undersøgelsens resultater.